دسته Talk X – گفتگوها

آموزش تصویرسازی – تصویرگری را از کجا شروع کنم؟ – گفتگو با سحر سبحانی – بخش دوم

آموزش تصویرسازی - تصویرگری را از کجا شروع کنم؟ - گفتگو با سحر سبحانی - بخش دوم
در این گفتگو من و سحر سبحانی که یکی از بهترین تصویرگران ایران است در مورد نحوه ی یادگیری تصویرسازی از صفر با هم صحبت کنیم و مرحله به مرحله مسیرها، مفاهیم و ابزارهایی را که شما برای تبدیل شدن به یک تصویرساز نیاز دارید را به شما معرفی میکنیم.

چطور از صفر تصویرسازی را یاد بگیریم؟ – گفتگو با سحر سبحانی – بخش اول

چطور از صفر تصویرسازی را یاد بگیریم؟ - گفتگو با سحر سبحانی - بخش اول
در این گفتگو من و سحر سبحانی که یکی از بهترین تصویرگران ایران است در مورد نحوه ی یادگیری تصویرسازی از صفر با هم صحبت کنیم و مرحله به مرحله مسیرها، مفاهیم و ابزارهایی را که شما برای تبدیل شدن به یک تصویرساز نیاز دارید را به شما معرفی میکنیم.